اهداف برگزاری

 

مهمترين اهداف برگزاري اين كنفرانس عبارتند از :

 

توسعه پايدار و گذر به اقتصاد بدون نفت

كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي

توجه هر چه بيشتر به توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين در كشور

حرکت عملی به سمت بکارگیری و استفاده کاربردی از اقتصاد دانش بنيان

بررسي نقش اقتصاد دانش بنيان در ارتقاي جايگاه كشور در جهان

پياده سازي هر چه دقيق تر اقتصاد مقاومتي در كشور

توجه هر چه بيشتر به اقتصاد دانش بنيان در كشور

تبیین نقش بازار سرمایه و بازار پول در توسعه نظام اقتصادي كشور

بومی ‏سازی و نوآوري در نظام تأمین مالی با تمرکز بر ابزارهای اسلامی

توسعه دانش و تخصص فعالان حوزه بازار سرمايه و نظام تأمین مالی کشور

بررسي سازوكارهاي تأمين مالي شركت هاي نوپا

بررسي چالش ها و ارتقاي جایگاه تأمین مالی اسلامی در کشور

تبيين فرصت‌ها و تهدیدات نظام تأمین مالی کشور در بستر جهانی شدن

بررسي جایگاه مهندسی مالی در نظام اقتصادي كشور

بررسي چالش ها و ارتقاي جایگاه مديريت فناوري اطلاعات در كشور

نقش مديريت فناوري اطلاعات در جهاني شدن اقتصاد كشور

بررسي وضعيت فينتك ها و نحوه ارتقاي جايگاه فينتك در كشور

حمايت و توسعه استارت آپ ها و كسب و كارهاي نوپا

بررسي و آشنايي با مدل هاي كارآ در حوزه كارآفريني كشور

بررسي چالش هاي موجود در حوزه كارآفريني در كشور

ارتقاي جايگاه كارآفريني سازماني و اسلامي در كشور

افزايش و ارتقاي نوآوري در كسب و كارهاي نوپا

توجه هر چه بيشتر به طرح هاي نوآورانه در سازمان ها

توسعه گردشگري جهت نيل به رشد اقتصادي

بررسي چالش هاي حوزه گردشگري و ارائه راهكار براي بهبود آن

حرکت عملی به سمت بکارگیری و استفاده کاربردی از دانش متخصصین کشور

توانمند سازي نيروي انساني شايسته

رهبري منابع انساني و افزايش توجه به سرمايه انساني در سازمان ها

توجه هر چه بيشتر به انرژي هاي تجديد پذير

هوشمندسازي اقتصاد

جهش توليد و مهار تورم

گسترش خصوصي سازي

افزايش درآمدهاي مالياتي

اصلاح سياست هاي تجاري


پس از برگزاری موفقيت آميز دوره اول همايش، اكنون"دومين كنفرانس ملی بدون نفت، چگونه؟" توسط انجمن علمی تجارت الكترونيكی ايران و با حمایت دانشگاه های شاخص كشور و حمايت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوين، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهريار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فيروزكوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الكترونيكی، دانشگاه جامع علمی كاربردی واحد افق و انجمن بازاريابی ايران، حمایت اساتید و خبرگان و همچنين حمایت سازمان ها و شرکت های پیشرو در عرصه علم و صنعت با هدف گرد هم آوردن جامعه دانشگاهی، صاحب نظران، انديشمندان، كارآفرينان، استارت آپ ها، شركت های پذيرفته شده در بورس، شرکت های دانش بنیان، شرکت های سرمایه گذاری و ... به منظور تبادل و به اشتراک گذاری نتایج تحقیقات و تجارب خود در زمینه های مذکور شروع به کار نمود.

لذا بدین وسیله از اساتید، صاحب نظران، دانشجویان و پژوهشگران محترم در حوزه های اقتصاد دانش بنيان، بازار سرمايه و سرمايه گذاری جسورانه، كارآفرينی، نوآوری و توسعه استارت آپ ها، توانمندسازی و رهبری منابع انسانی، هوش مصنوعی و مديريت فناوری اطلاعات، توسعه گردشگری، انرژی های تجديد پذير و تمامی موضوعات مرتبط با رشته های مديريت، اقتصاد و كارآفرينی دعوت می شود در صورت تمایل به ارائه مقاله یا مشارکت فردی و گروهی در این کنفرانس، نسبت به ارسال مقالات به دبیرخانه اقدام فرمایند.